วัยทองคืออะไร อาการของผู้หญิงและผู้ชาย ในวัยทอง

วัยทองคืออะไร อาการของผู้หญิงและผู้ชาย ในวัยทอง

สำหรับอาการวัยทองนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี โดยเป็นช่วงวัยที่คาบเกี่ยวกำกึ่งระหว่างวัยเจริญพันธุ์ กับวัยผู้สูงอายุ ส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยอาการของวัยทองนั้นแตกต่างกันออกไประหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย

Source: วัยทองคืออะไร อาการของผู้หญิงและผู้ชาย ในวัยทอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s